تظاهرات مردم مجارستان علیه ورود مهاجران سوری (تصاویر)

مجله مراحم: هزاران لهستانی در اعتراض به ورود مهاجران به اروپا در خیابان های ورشو پایتخت این کشور تظاهرات کردند. این معترضان که وابسته به گروههای راست افراطی بودند درحالیکه شعار می دادند «امروز مهاجران، فردا تروریستها» خواهان تجدید نظر دولت این کشور در پذیرش پناهجویان شدند. لهستان برای پذیرش دو هزار نفر از مهاجرانی که از طریق ایتالیا و یونان وارد اروپا شده اند، اعلام آمادگی کرده است.
 
همزمان حدود صد نفر از موافقان پذیرش مهاجران نیز درحالیکه نان و نمک را به نشانه مهمان نوازی حمل می کردند در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه آهن این شهر تجمع کردند.
 
طی هفته های اخیر بحران پناهجویان که از عمدتا از افریقا، عراق و سوریه به سمت اروپا سرازیر شده‌اند به اوج خود رسیده است. عکس های آژانس عکس اروپا راهپیمایی مخالفان ورود پناهجویان به لهستان را نشان می دهد.
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 
(تصاویر) راهپیمایی مخالفان پذیرش آوارگان
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: