پسر برای پدر میجنگد (عکس)

وقتی پسر با تیر اندازی، پدر خود را پوشش می دهد(جریان جنگهای خیابانی شورشیان سوری با ارتش)
 
Syrian rebels street fighting
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: