آوارگان سوری زیر باران شدید در مرز اسلوونی (تصاویر)

مجله مراحم: هزاران نفر از مهاجران سوری در گذرگاه مرزی با اسلوونی در بالکان، زیر بارش شدید باد و باران به دنبال سرپناه هستند.

 

http://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809319891212000_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809321229694351_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809321747303260_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809321233750358_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809321223454340_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809321209882316_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809321170258246_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809321203174304_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809321155126220_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809319857983941_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809319878263977_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809321162458232_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/28/635809319821635877_b.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: