برخورد ترکش به نوزاد در رحم مادرش در سوریه +تصاویر

برخورد ترکش به نوزاد در رحم مادرش در سوریه و تصاویر برخورد تیر به زن باردار سوری توسط داعش را ببینید.

برخورد ترکش به نوزاد در رحم مادرش

جنگ مرگبارترین ویروس کره زمین است و جهان از زمان انسان های
نخستین تا به امروز شاهد جنگ های بشری بوده که به بر سر مسائل
مختلف که البته قدرت طلبی به جان هم افتاده اند و همیشه میلیون ها
انسان بی گناه قربانی این جنگها شده اند.

در جنگ ها اتفاقات تلخ زیادی رخ میدهد و پیر و جوان یا زن و بچه
نمیشناسد و با بی رحمی قربانی میگیرد.

جدیدترین جنگ های امروز در خاور میانه رخ داده است مردم عراق
و سوریه سالهاست که قربانی جنگ های داخلی شده اند افراد زیادی
با این اتفاق جان خود را از دست داده اند.

یک زن باردار سوری که در خیابان در حال عبور بود بر اثر یک انفجار انتحاری
تکفیری ها مجروح میشود و ترکش به سر نوزاد درون رحمش برخورد میکند.
و به کارنامه جنایات داعش می افزاید.

برخورد ترکش به نوزاد در رحم مادرش

برخورد ترکش به نوزاد در رحم مادرش,کودک کشی

این زن جوان را وقتی به بیمارستان منتقل میکنند در تصاویر سونوگرافی
ترکش را درن سر نوزاد مشاهده میکنند و بعد از زایمان مادر سر این نوزاد
مورد عمل جراحی قرار میگیرد و خوشبختانه ترکش با موفقیت از سر او خارج میشود.

خارج کردن ترکش از سر نوزاد متولد شده

برخورد ترکش به نوزاد در رحم مادرش,سقط جنینبرخورد ترکش به نوزاد در رحم مادرشبرخورد ترکش به نوزاد در رحم مادرشبرخورد ترکش به نوزاد در رحم مادرشبرخورد ترکش به نوزاد در رحم مادرش

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: