بایگانی برچسب: آتش گرفتن چند نفر در مراسم تعزیه خوانی نوش آباد