بایگانی برچسب: آیا چشم زخم واقعیت دارد؟

آیا چشم زخم زدن خرافات است؟

بسیاری از مردم معتقدند که در بعضی از چشم ها اثر مخصوصی است که وقتی از روی اعجاب به چیزی بنگرد، ممکن است آن را از بین ببرند یا در هم بشکنند، و انسان را بیمار یا دیوانه کنند.

ادامه نوشته »