بایگانی برچسب: اتفاق عجیب یک کوسه

خوردن کوسه توسط کوسه دیگر + عکس

خوردن کوسه توسط کوسه دیگر

شاید همه شما این داستان را که ماهیان کوچک طعمه ماهیان بزرگ و ماهیان بزرگ طعمه ماهیان بزرگتر می‌شوند، بارها شنیده باشید اما کوسه نگون‌بخت داستان ما نه توسط یک گونه ماهی دیگر بلکه توسط یکی از همنوعان خودش بلعیده شد.

ادامه نوشته »