بایگانی برچسب: از تو حرکت از من برکت

راه رفتن خوب است… همیشه…

راه رفتن خوب است. همیشه خوب بوده است. همیشه به درد می خورد. وقتی که فقیری و کرایۀ تاکسی گران تمام می شود. وقتی که ثروتمندی و چربی های بدنت با راه رفتن آب می شود. اگر بخواهی فکر...

ادامه نوشته »