بایگانی برچسب: از شدت بارش خاک ، اهواز تاریک شد (تصاویر)