بایگانی برچسب: امام خمینی فرمودند: آقای دکتر احمدی نژاد روی این صندلی بنشین !