بایگانی برچسب: املاي ننوشته غلط هم ندارد.

اشتباه کنید امّا…

وقتي که راه نمي روي زمين هم نمي خوري. اين "زمين نخوردن" محصول سکون است نه مهارت..! وقتي تصميم نمي گيري وکاري نمي کني،مسلما اشتباه هم...

ادامه نوشته »