بایگانی برچسب: امیر دولاب: سرهنگ علیفر حقش بود

امیر دولاب: سرهنگ علیفر به درد گزارشگری نمیخورد

امیر دولاب

من حق دارم چون علیفر هم حق دارد وقتی گزارشگری به خود اجازه می دهد در مسائل فنی فوتبال دخالت کند و مثلا بگوید بهتر از مورینو مربیگری می داند، باید این حق را به من مخاطب هم بدهد که انتظار داشته باشم در کار گزارشگری وی مداخله کرده و مورد سنجش قرار دهم.

ادامه نوشته »