بایگانی برچسب: انرژی مثبت

بیاییم منفی گرا نباشیم…

این دیوانگی‌ست که از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته متنفر باشیم که همه رویاهای خود را تنها بخاطر اینکه یکی از آنها به حقیقت نپیوسته رها کنیم که امید...

ادامه نوشته »