بایگانی برچسب: انواع لنز چشم

عینک بزنیم یا لنز چشم؟

کارهای غیرمجاز در عینک‌فروشی بدتر از قاچاق تریاک است، متاسفانه یکی از اعضای هیئت نظارت بر اصناف باعث همیشگی این مشکل عینک و حرفه چشم‌پزشکی در ایران است، متاسفانه نظارت بر...

ادامه نوشته »