بایگانی برچسب: اولین خیابان تهران +عکس

اولین خیابان تهران +عکس

تهران در زمان ناصر الدین شاه اولین رشد کالبدی موثرش را تجربه کرد تجربیات ناصر الدین شاه از سفر فرنگ وی را برآن داشت که پایتختی در خور قبله عالم برای خود فراهم کند.

ادامه نوشته »