بایگانی برچسب: ای مومنان مبادا اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل کند

مال دنیا… مال دنیاست

كارمند بانك، یك روز مسئول دریافت پول مردم مى‏شود و روز دیگر مسئول پرداخت پول به مردم مى‏شود. نه آن روزى كه پول مى‏گیرد خوشحال است و نه آن روزى كه می‏پردازد،ناراحت...

ادامه نوشته »