بایگانی برچسب: بارش برف بهاری ساری را سفید پوش کرد.