بایگانی برچسب: بارش شدید تگرگ های درشت در کرج و تهران