بایگانی برچسب: با اسب! از رئیس جمهور ترکیه در تهران استقبال شد