بایگانی برچسب: با هر كس بايد مثل خودش رفتار كرد !

با هر کس مثل خودش رفتار نکن

مي گويند با هر كس بايد مثل خودش رفتار كرد ! شما گوش نکنید، چون اگر چنين بود از منش و شخصیت هیچكس ،چيزى باقى نمي ماند ! هركس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش... نگذار برخورد نادرست آدمها ، اصالت و طبیعت...

ادامه نوشته »