بایگانی برچسب: برخورد پراید با تیر برق در جاده قوچان چناران