بایگانی برچسب: تا دیروز خس و خاشاک بودیم امروز مردمِ مرده پرست !