بایگانی برچسب: تجمع دلواپسان و ایجاد تنش مقابل محل سخنرانی هاشمی رفسنجانی