بایگانی برچسب: تصاویر: کفه نمک سیرجان است زمینی مملو از نمک طبیعی