بایگانی برچسب: تفرجگاه جنگلی «توسکا چشمه» در شرق جنگل‌های هیرکانی البرز شرقی توسط گروه محیط زیستی آرونک (کفش‌دوزک) در منطقه گلوگاه بهشهر به صورت داوطلبانه پاکسازی شد.