بایگانی برچسب: تلاش ده ساعته برای مهار آتش در شهر سنتی و توریستی چین.