بایگانی برچسب: تلفات طاعون در نشخوارکنندگان هفتادقله اراک