بایگانی برچسب: تندیس امیر قدم شاهی

مجسمه میدان دربند تهران

امیر قدم شاهی , میدان دربند تهران , مجسمه امیر قدم شاهی , تندیس امیر قدم شاهی

مجله مراحم: زمستان ۴۹ سال پیش هواپیمای یک گروه امریکایی در کوه های شمال تهران سقوط میکند.یک چترباز آلمانی را برای نجات امریکایی ها میفرستند اما او …

ادامه نوشته »