بایگانی برچسب: تندیس عزت الله انتظامی توسط علیرضا آسان لو مجسمه ساز و پیکرتراش انجام شد.