بایگانی برچسب: تنهایی آدم را نسبت به خودش بی رحم میکند

تنهایی با آدم چه میکند…

توی انفرادی هر فکر مزخرفی به کله ات می زند، هرکس که ساختن زندان انفرادی به کله اش زده آدم جالبی بوده و خوب می دانسته با آدم ها چطور بازی کند. یعنی درست تر آن ..

ادامه نوشته »