بایگانی برچسب: توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند