بایگانی برچسب: تولد دوباره

شما هم باید شکست عشقی بخورید!

بیشتر شکست های عشقی در روابطی رخ می دهد که از نوع اول هستند؛ یعنی عشق آتشین دوران نوجوانی که طرفین شکل آرمانی طرف مقابل را دوست دارند و وقتی با شکل واقعی او مواجه می شوند،

ادامه نوشته »