بایگانی برچسب: تیپ های غربی

لطفا قیافه من را ناهنجا کنید

گرایش به درخشیدن در هر جمعی در نهاد بشر وجود دارد و در طبیعت هر انسانی تمایل به آراستگی و دیده شدن هست. تمایل به دیده شدن در کنار اشتیاق به خاص و متمایز از دیگران ‌بودن موجب...

ادامه نوشته »