بایگانی برچسب: تی شرت بهرام رادان، عکسی از ناصرالدی