بایگانی برچسب: ثامر السبهان

باز هم گستاخی عربستان علیه ایران

ایران در هر کشوری که دخالت می کند، برای آن کشور بدی، نزاع، کشتار و ویرانگری به بار آورده و سیاست های آن بر طائفه گرایی و دشمن تراشی مبتنی است. ایران هیچ کشوری را آباد نکرده، بلکه کشورها را ویران می کند.

ادامه نوشته »