بایگانی برچسب: جان کری معتقد است که عصایش برایش شانس می‌آورد