بایگانی برچسب: جراح و دستیارش پس از عمل موفق قلب که 23 ساعت طول کشید