بایگانی برچسب: جعفر طیار که بود؟/ نمازی که پیامبر(ص) برای بخشش گناهان هدیه کرد