بایگانی برچسب: جلاد زن داعش، گوشت دست متهم را خورد