بایگانی برچسب: حرکات نمایشی خطرناک موتوری سواران

حرکات نمایشی خطرناک موتور سواران در خیابان

موتور سواران بهشهری اقدام به نمایش حرکات خطر آفرین می‌کنند. علی رغم ممانعت‌های نیروی انتظامی و خطراتی که در اثر استفاده نکردن از کلاه ایمنی و تردد خودروهای سبک و سنگین متوجه این موتور سواران می‌باشد این برنامه هر هفته ادامه دارد.

ادامه نوشته »