بایگانی برچسب: حکایت اماله مردن طبیب آقا محمد خان قاجار

حکایت: اماله آقا محمدخان قاجار

حکایت جالب اماله آقا محمدخان قاجار, آقامحمدخان قاجار به علت افراط در خوردن دچار بیماری معده شد. طبیب آوردند. و طبیب با توجه به امکانات آن زمان اماله (شیاف) تجویز کرد. (اماله وسیله ای به شکل قیف است که انتهایی دراز دارد و نوک ,

ادامه نوشته »