بایگانی برچسب: حکایت مذهبی

حکایت: توصیف تقوا

شاگردی از عابدی پرسید تقوا را برایم توصیف کن؟ عابد گفت: اگر در زمینی که پر از خار و خاشاک بود مجبور به گذر شدی چه می کنی؟ شاگرد گفت: پیوسته مواظب هستم و با احتیاط راه می روم تا خود...

ادامه نوشته »