بایگانی برچسب: حکایت های کوتاه

داستانک: سحرخیز باش تا کامروا باشی

حکایت کرده اند که بزرگمهر وزیر دانشمند انوشیروان هر روز صبح زود خدمت پادشاه میرفت و در جواب وی که چرا اینقدر زود آمدی میگفت: سحرخیز باش تا کامروا شوی. روزی انوشیروان به عده ای از درباریان دستور...

ادامه نوشته »