بایگانی برچسب: خدا را شکر کن

وقتی ظرف میشویی، خدا را شکر کن…!

وقتی ظرف میشویی، خدا را شکر کن...! شکر کن، به خاطر اینکه ظرف‌هایی داری که بشویی... یعنی غذایی در کار بوده... یعنی کسی را سیر کردی... یعنی با محبت، با عشق از یکی دو نفر مراقبت کردی... برایشان ...

ادامه نوشته »