بایگانی برچسب: خر ملانصرالدین

حکایت: الاغ ملانصرالدین

روزی کسی نزد ملا آمد و از او درخواست کرد تا الاغش را برای ساعتی به او قرض بدهد .ملا که نمی خواست الاغش را قرض دهد گفت: الاغ اینجا نیست پسرم آن را به صحرا...

ادامه نوشته »