بایگانی برچسب: خط و نشان یک جوان لر برای اسرائیل در روز جهانی قدس