بایگانی برچسب: خواستگار خوب

خواستگار شناسی

گاهی، وقتی که خواستگاری می آید، دختر نمی تواند از مجموعه حسن ها و عیب های او به این نتیجه برسد که بالاخره این مرد …

ادامه نوشته »