بایگانی برچسب: خواستی «پارچه‌ای» بخری

آدمها مث پارچه اند…

هروقت خواستی «پارچه‌ای» بخری؛ آنرا در دست «مچاله كن» و بعد رهايش كن، اگر «چروك» برنداشت، «جنس خوبی» دارد. «آدم‌ها»، نیز «همينطورند!!!»، «آدم‌هايی» كه...

ادامه نوشته »