بایگانی برچسب: خوب بودن

خوب بودن همیشه زیباست…

اگر حق با شماست، به خشمگین شدن نیازی نیست؛ و اگر حق با شما نیست، هیچ حقی برای عصبانی بودن ندارید! صبوری با خانواده عشق است، صبوری با دیگران احترام...

ادامه نوشته »