بایگانی برچسب: خورشت خلال بادام کرمانشاهی، یکی از بی نظیرترین خورش های ایرانی